9700 Szombathely,
Kisfaludy Sándor u. 1 - Pf: 233
Telefon: +36(20)2865806

Programok

2015. február 24., 14:00Kiállítás

MEGHÍVÓ
A „Szombathelyi iskolák régi képeslapokon” című kiállításra, amely az Oladi Általános Iskola Középiskola és Szakiskola galériáján (Simon István utca 2-6.) kerül megrendezésre.
Megnyitja Fodor István a KLIK Szombathelyi Tankerületének igazgatója.
A kiállított dokumentumok Kőszegfalviné Pajor Klára magángyűjteményéből kerültek kiválogatásra.
2015. február 24- én kedden, 14.00-kor
Néhány gondolat az iskolatörténeti tárlathoz
A kiállítás valójában egy iskolatörténeti időutazás élményét nyújtja. Legszebb iskolaépületeink, amelyek városesztétikai jelentőséggel bírnak, zömmel az Osztrák-Magyar Monarchia történelmi korszakát, a magyar polgárosodás klasszikus időszakát idézik, amikor az Éhen Gyula polgármester nevével fémjelzett korszakot, a modern városalapítást követően Szombathelyt a „Nyugat királynőjeként”emlegették a Magyar Városok Kongresszusán.
Az itt bemutatott anyag a XVIII. századra is visszatekint: a püspöki elemi iskola és a papi szeminárium a barokk kori városalapításra emlékeztet. Jelentős iskolaépületekkel gazdagodott Szombathely a két világháború között is: az egykori Faludy Gimnázium épülete ma a Savaria Egyetemi Központnak ad otthont, a Jókai park melletti „Jegyzőképző internátus” falai között ma egészségügyi főiskolai képzés zajlik.. A kultúrvárosi rangot azonban nem csupán az iskolák, hanem a bennük folyó színvonalas oktatás alapozta meg, amelynek révén Szombathely az összehasonlító történelmi társadalom-statisztikák tanúsága szerint a Trianon előtti Magyarország egyik legiskolázottabb városává vált. Az érettségizett népesség arányszáma tekintetében országelsők lettünk a századfordulón a fővárost és Sopront is megelőzve, de a diplomás polgárság tekintetében is dobogós helyezéssel dicsekedhettünk a korabeli 165 magyar város műveltségi versenyében.
A kiállítási fotódokumentumok jelentős része városunk polgárosodásának és urbanizációjának száz év előtti aranykorát idézik, amikor még a történelmi Vas megye távoli részeiről, a mai Szlovéniából és Ausztriából is szép számmal érkeztek városunkba tanulni vágyó diákok, akik közül sokan az érettségi megszerzését követően itt alapítottak otthont és családot. Ezért is véltük indokoltnak a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel köttetett együttműködési megállapodásunk értelmében a szombathelyi kiállítás bemutatását az egykori vasvármegyei járási székhelyen Felsőőrött is, mert a dédszülői generációkból számosan az itt bemutatott iskolaépületekben, Szombathelyen szerezhettek középfokú képzettséget, az akkoriban polgári középosztályi státuszt és presztízst jelentő érettségit .
Az iskolatörténeti kiállítás, amely a Szombathelyi Civil Kerekasztal , a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület és a KLIK Szombathelyi Tankerülete partnerségében valósulhat meg, tisztelgés egyúttal Oberwart és Szombathely testvérvárosi kapcsolatának 25 esztendős jubileuma előtt is.

« Vissza az előző oldalra!

Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesülete - Magyar